GinekologijaEpidemiologijaKardiologijaPsihijatrijaNutricionizamDermatologijaReumatologijaUrologija
Kardiologija

Smjernice za fizičku aktivnost u prevenciji kardiovaskularnih bolesti

U izvješću objavljenom od strane Američkog udruženja za sportsku medicinu (engl. American College of Sports Medicine - ACSM) i Američkog srčanog udruženja...

Više
Urologija

Najčešće nuspojave zbog kojih se prekida liječenje LUTSA

LUTS je grupa simptoma koja je  karakteristična za oboljenja donjeg urinarnog sustava. Najčešći su simptomi kao posljedica opstrukcije i poremećaja... kapaciteta....

Više
Urologija

Hematospermija

Krv u spermi javlja se u manje od 2% uroloških bolesnika. Kod bolesnika hematospermija izaziva alarm i strah zbog čega se vrlo brzo javljaju u urološku ambulantu...

Više
Kardiologija

Važnost prestanka pušenja cigareta nakon infarkta miokarda

Pušenje duhana jedan je od glavnih čimbenika rizika za nastanak srčanožilnih bolesti. Poznato je da se rizik razmjerno povećava s povećanjem broja popušenih cigareta...

Više
Psihijatrija

Biološka podloga anksioznih poremećaja

Osjećaj straha nas štiti kada smo ugroženi nekom stvarnom opasnošću, potičući u nama jednu od reakcija – borbu ili bijeg, a konačan cilj je preživljavanje. Kada potencijalna...

Više
Kardiologija

Statini i periferna arterijska bolest

Opće je poznata činjenica da su statini učinkoviti u terapiji koronarne bolesti srca. Periferna arterijska bolest (PAB) uzrokuje postupno smanjenje protoka krvi...

Više

Uz Portalak, olakšanje ne trebate čekati!

PRVI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ "AVOIDING UNWANTED PREGNANCIES"

Prvi međunarodni simpozij s nazivom „Avoiding unwanted pregnancies“, održat će se u Zagrebu od 29. do 30. svibnja, 2015., u hotelu Dubrovnik.

Vaša pitanja

Učitavanje pitanja